Tag Archive: กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 23 กันเกราเกมส์ เทควันโด

กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 23 กันเกราเกมส์ เทควันโด

กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 23 กันเกราเกมส์ เทควันโด  ชิงชนะเลิศ เทควันโด ประเภททีมชาย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 23 กันเกราเกมส์ ระหว่าง ม.รังสิต กับ ม.ธรรมศาสตร์ ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ตราสัญลักษณ์จะเน้นใช้แนวคิดที่ได้ แรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และสีสันออกมาให้สื่อถึงการแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานมากๆเลยงานนี้ไปชมกันเลยว่าจะมันส์แค่ไหน