Tag Archive: กีฬาเทควันโดพัฒนาระบบตัดสินใหม่

กีฬาเทควันโดพัฒนาระบบตัดสินใหม่

กีฬาเทควันโดนพัฒนาระบบตัดสินใหม่ผู้ตัดสินเทควันโดระดับนานาชาติจากประเทศไทย พอใจกับการพัฒนากฎกติกาการตัดสินของกีฬาเทควันโด ที่ปราศจากปัญหาในปัจจุบัน ติดตามรายงานจากเมืองอาทีเรา ประเทศคาซัคสถานในอดีตที่ผ่านมาเกิดปัญหามากมาย เกี่ยวกับการตัดสินในกีฬาเทควันโด ที่นักกีฬาบางรายเตะแล้วคะแนนไม่ขึ้น เพราะกรรมการมองไม่ทัน ตัดสินผิดพลาด หรือช่องโหว่ของกฎที่ทำให้นักกีฬาที่แต้มนำอยู่ถ่วงเวลา หรือใช้วิธีที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาตัดกำลังคู่ต่อสู้ ทำให้กีฬาชนิดนี้ไม่ขาวสะอาดเท่าที่ควร ต่อมาสหพันธ์เทควันโดโลก หรือ WTF ได้เปลี่ยนระบบการคิดคะแนน จากการกดคะแนนของกรรมการ เป็นเกราะไฟฟ้า ซึ่งทำให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะคะแนนจะขึ้นอัตโนมัติหากนักกีฬาสัมผัสโดนเซนเซอร์